ເລື່ອງ ກັບຄືນໄປຮຽນຂອງນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ມາພັກຊົ່ວຄາວ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid - 19

Written by Super User. Posted in ແຈ້ງການດ່ວນ

SCAN0301

Print