ນິຕິກຳ

Written by Super User. Posted in ນິຕິກຳ

 3552 1

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາລາວໄປສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ

 

Print